Вы здесь

2 iulie: Sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. 2.07.2017

în data de 2 iulie 1504, la ora patru după-amiaza, Ștefan ce Mare intra în legendă, după o domnie glorioasă de 47 de ani.
Ștefan a fost deopotrivă apărător și întremător de țară, ctitor ale bisericii și mănăstirii, ocrotitor al artelor și culturii. 
Marele Voievod și-a pus amprenta uriașei sale personalități și pe istoria celorlalte țări românești Ardealul și Valahia. 
În cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent.

Versuri - Mihai Eminescu. 
Carpaţii arate seninele frunţi;
Şi focuri pe orişice culme de munţi.
Să arză tulpine întrege de brazi,
Căci astăzi ne vine eroul viteaz.
Cum oare, o, ţară, tu n-o să-l cunoşti,
Când sună fanfară chemarea de oşti,
Când buciume sună pe văi şi pe plai
Şi oastea s-adună călare pe cai
Refren:
Ne vine Ştefan,
Ne vine Ştefan cel Mare.
Pe steaguri,
Pe steguri-semne de bouri.
Ne vine Ştefan cel Mare.
Ce zgomot de buciumi şi arme, ce val!
Când Ştefan se suie călare pe cal.
Şi nimeni nu ştie cum tu ai ajuns
Să ştii de ce munţii săgeată-ai pătruns
Răsună pământul de tropotul des,
De-atâtea oştire de munte, de şes,
Cu sunet de bucium la munte şi plai,
C-o oaste întreagă călare pe cai.
Refren.

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.