Eşti aici

Educație

După terminarea  şcolii de şapte ani, Eugen Doga a plecat la Chișinău cu prietenii săi, cu picioarele goale și fără bani, după cum își va aminti mai târziu, pentru a se înscrie la o școală de muzică, despre care aflase de la un aparat radio cu căşti făcut  de el însuşi. Deși fără o pregătire în prealabil, a fost acceptat la  această școală de muzică. Eugen Doga a reușit să se integreze rapid, datorită atât obișnuinței sale de a munci din greu, cât și talentului nativ. A însuşit teoria elementară a muzicii şi în cel mai serios mod cântarea la violoncel. I-au rămas, din acea vreme, prețioase amintiri despre profesorul său de violoncel, Pablo Giovani Baccini. Dăruirea pentru muzică precum și exemplul personal al profesorului, au avut o influență covârșitoare în modelarea și îndrumarea destinului  viitorului  compozitor Eugen Doga.

„Dascălul meu, italianul Pablo  Giovani Baccini, pe care îl numeam Pavel Ivanovici Bacinin,m-a deprins de pe când aveam numai 15 ani, să muncesc asiduu în fiecare zi de dezdimineaţă. Zi de zi, sâmbăta, duminica ori  de sărbători, veneam în clasă de la ora șase și el deja ședea la pian şi ceva improviza. Mi-am menținut acest obicei până  şi acum: mă trezesc nu mai târziu de ora 5:30. El a fost salvarea mea, pentru că înainte fusesem chinuit de un alt profesor care într-un  an şi jumănate nu m-a învățat nici măcar cum să  port arcușul pe strune. Întotdeauna mă gândesc la el  extatic, cu dragoste” – a declarat Eugen Doga.

Eugen Doga a absolvit  colegiul de Muzică din Chișinău (1951 – 1955) și Conservatorul cu specialitatea  de  violoncelist (1955 – 1960). Cu toate acestea, el nu a putut urma o carieră de artist de reprezentație, pentru că  îi paralizase braţul stâng. Eugen Doga a decis să devină compozitor profesionist și în 1960  din nou s-a înscris la Institutul de Artă „Gavriil Musicescu”, la clasa profesoruliui Solomon Lobel, pe care  a absolvit-o  în anul 1965. Pe lângă compoziție și teoriea muzicii, Eugen Doga a urmat și un curs complet de dirijor de orchestră simfonică.  În acea perioadă a fost pasionat  de muzica  compozitorilor Verdi, Ceaikovski, Rahmaninov, Șostakovici,  Dunaevsky pentru melodicitatea mizicii acestor compozitori.

 A studiat cu profesori excelenți cu studii la Viena și București (Nakhman Abram – forme muzicale, Solomon Lobel – compoziție) și a învățat, de asemenea, polifonie de la un fascinant maestru al acestei arte, Mark Kopytman, un absolvent al Conservatorului din Moscova.

Al doilea grad  de învățământ superior, viitorul compozitor l-a combinat cu studiile, serviciul administrativ și munca pedagogică. În 1962 – 1963, Eugen Doga a predat la Școala de Muzică „E.Coca”; În 1963 – 1967 a predat teoriea muzicii la școala de muzică „Ş.Neaga” din Chișinău. În  același timp în conlucrare cu  L. Țurcanu a scris un manual de teorie a muzicii, tipărit în două ediții, şi care este folosit și astăzi de studenți. Tot în timpul studiilor, Doga a fost  numit concertmaistru în orchestra  Teleradio- Moldova, unde a avut posibilitate  de a orchestra operele compozitorilor recunoscuți și a celor semi-profesioniști din Republica Moldova. Din dragoste pentru orchestră a orchestrat și clasici precum Grieg, Șostakovici, Haciaturian. Aceasta a fotst  pentru el o  şcoală minunată pentru însuşirea perfectă  a tehnologiei  de orchestraţie în combinaţie cu studierea a mai multor manuale teoretice la acest subiect.

 În acea perioadă a scris primele sale compoziţii.  Teza de absolvire a conservatorului a fost  poemul  simfonic “Mama”, bazat pe linogravura omonimă a lui Aurel David. Primul cvartet de coarde (1963, anul III), Preludiu pentru violoncel și pian, Scherzo pentru flaut și pian, precum și alte lucrări. La 1 ianuarie 1957 a fost difuzată la postul de radio al Republicii Moldova, pentru prima dată, lucrarea sa, “Cântec de Anul Nou”, interpretată de corul de copii și de orchestră condusă de Șico Aranov. În toamna aceluiași an a avut loc prima eşire în eter la TV, care  abea începea primele sale probe de emisie, a colegii sale  de clasă, Mariei Bieșu cu  cântecul Floare dalbă de liadă şi acompaniată de orchestra radioteleviziunii, în care de asemenea  cânta Eugen Doga sub conducerea fostului său professor  Pablo Baccini. Curând Maria Bieșu a devenit celebră cântăreaţă.

Compozitorul licenţiat a lucrat în diverse arii de cultură. A fost:

Muzician în orchestra radio;
Profesor de teorie a muzicii la colegiul de muzică “Ştefan Neaga”  (1963-1967)
Redactor musical la editura “Cartea moldovenească”  (1967.1970  );
Membru al Consiliului pentru repertoriu al Ministerului Culturii din Republica Moldova (1967 – 1972)
Membru al Comisiei pentru ştiinţă, educaţie publică şi  cultură a Sovietului Suprem al RSSM(1975  -  1980 şi 1985-1987)
Membru al Comisiei de cultură a Sovietului Suprem al URSS (!987-1991).
Vicepreşedinte a comisiei de cultură a Sovietului Suprem al URSS  (1989-1991)

La 1 ianuarie 1958, muzica lui Eugen Doga a fost difuzată pentru prima dată la postul public de radio al Republicii Moldova cu “Cântecul de Anul nou”, compus pe versurile lui Ion Grosu şi interpretat de corul  de copii de la orfelinat. În perioada în care a predat la Colegiul de Muzică, Eugen Doga în colaborare cu Loghin Ţurcanu a alcătuit un manual de teorie a muzicii, tipărit la scurtă vreme. În 1963 a compus prima sa lucrare pentru un cvartet de instrumente cu corzi, iar apoi, la un intervat de 10 ani a mai scris încă cinci  astfel de lucrări. În 2005, E. Doga a compus cel de-al cincilea cvartet, care a fost în 2012 refăcut, iar în 2007, cel de-al  şaselea. “La fiecare 10 ani am scris câte un cvartet – spune Maestrul – anume în luna octombrie a fiecărui an. Cu mici excepţii.  Te schimbi puţin în acest interval de timp, în care  se ivesc alte sentimente, diferite de cele dintâi.” Compozitorul intenţionează să compună 10 cvartete şi îi invită, deja, pe toţi la premiera celui de-al zecelea cvartet!. Să-l ajute Domnul!

BIOGRAFIE

MUZICĂ ACADEMICĂ

MUZICĂ DE FILM

MUZICĂ PENTRU SPECTACOLE DRAMATICE ŞI TEATRU RADIOFONIC

FAMILIA

ASTĂZI

 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.