Eşti aici

Jubileul Crizantemei de Aur, un fenomen muzical naţional. Jurnal de Dambovita. 23.10.2017

GEORGE COANDĂ

A doua petală strălucitoare a ediţiei jubiliare „Crizantema de Aur".

Şi a fost ziua a doua a „Crizantemei de Aur”, tutelată de o superbă zi de toamnă târgovi şteană, ca şi cum soarele şi-ar fi topit lumina într-o romanţă de dor. Iar momentele care au zălogit-o au fost asemenea unor petale de crizantemă scrise cu evenimente de neuitat.

● Dimineaţă, la Casa Romanţei, o adevărată ladă de zestre a istoriei festivalului, în acordurile ca de catifea aurie ale harpei delicat strunite de Cristina Munteanu au fost întâmpinaţi participanţii la o masă rotundă, moderată de binecunoscutul om de cultură Alina Mavrodin Vasiliu. Tema dezbaterii: „Romanţa pentru Patrimoniul Mondial UNESCO”. În intervenţiile lor, George Christophides - preşedintele de onoare al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, Alexandru Pugna - ministru secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniela Vlădescu - director al teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, prof.univ.dr. Aurelian Dănilă - vicepreşedintele Uniunii Muzicienilor din Moldova, Antoniu Zamfir - directorul Operei Române din Craiova, marele compozitor Eugen Doga - Artist al Poporului şi Maestru Emerit al Artei din Moldova, Corina Mihăescu - Institutul Naţional al Patrimoniului, Mirela Spânu - dublu laureată a Trofeului „Crizantema de Aur”, Matilda Pascal-Cojocăriţa - director al Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”, Silvia Goncear - Artist Emerit al Moldovei, director al Ansamblului Profesionist „Folclor” al Filarmonicii din Chişinău, cu toţii parcă la un gând au pus în evidenţă câteva opinii şi oportunităţi perfect fezabile: „Casa Romanţei”, ca unic spaţiu muzeal în România, prin tematica sa, să fie păstrat în clădirea de patrimoniu în care a fost recent inaugurată, îmbogăţindu-i-se permanent zestrea expoziţională; festivalul este o surpriză pentru cel ce participă prima dată, şi este un fapt meritoriu că promovează foarte convingător un gen muzical atât de specific sufletului românesc şi care trebuie cultivat cu stăruinţă ca pe un brand naţional; romanţa este necesar a fi înscrisă în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO; festivalul a scos din desuetudine romanţa; s-a apreciat reluarea la Chişinău a sorei mai mici, „Crizantema de Argint”, ca o punte unionistă peste Prut; romanţa, s-a mai subliniat, este sursă de inspiraţie a creaţiei profesioniste şi mai este, astăzi, o reîntoarcere la rădăcini. După dezbateri, d-na Alina Mavrodin Vasiliu a acordat Diploma Jubiliară unor personalităţi şi formaţii muzicale care au contribuit la afirmarea cu succes a festivalului. Masa rotundă a fost încheiată, fireşte, muzical. Codruţ Bârsan, Premiul I la ediţia 2001 a „Crizantemei de Aur”, actualmente director artistic al Operei din Chicago/SUA, a susţinut un admirabil recital pianistic de romanţe.

● Seara, la teatrul „Tony Bulandra”, conform programului, festivalul a oferit evoluţia concurenţilor în cele două secţiuni competiţionale, de interpretare şi de creaţie, Recitalul extraordinar „Gala crizantemelor clasice”, în care au evoluat 6 laureaţi la ediţiile precedente (Alexandru Mânzat, Sorin Simion Lupu, Ina Elena Dincă, Ionuţ Daniel Pop, Rodica Anghelescu), un alt recital extraordinar „Gala Crizantemelor Populare”, culegând binemeritate aplauze alţi 12 laureaţi (Doina Durdan, Larisa Rupea, Bogdan Hrestic, Diana Vasile Saracino, Sebastian Onac, Gheorghe Leordean, Tatiana Jacot, Doru Pantazi, Rodica Pop Seling, Tudor Bărbos, Zorina Bălan) şi secţiunea „Boboci de crizantemă”, o surpriză, care a impresionat fiind adolescenta Izabela Baicu (16 ani, Slănic Prahova), şi copilele Andreea Tican şi Nica Dudca (ambele de 11 ani din Chişinău).

●Aplaudat a fost şi microrecitalul grupului vocal „Doruleţ”, iniţiat şi dirijat de Mihail Vlădăreanu - dirijorul Catedralei Mitropolitane din Târgovişte.

●Recitalul Danielei Vlădescu a fost unul emoţionant - îndrăgita soprană, gracilă ca o floare de crizantemă, şi cu o voce proaspătă, caldă, a încântat cu – nu se putea altfel – romanţe şi a fost răsplătită cu buchete de aplauze. ●Prezentatorii Miruna Ionescu şi Silviu Biriş, Alexandra Velniciuc şi Octavian Ursulescu parcă s-au întrecut pe ei înşişi în recomandările lor ludice şi pline de spirit pentru concurenţi şi recitalişti.

●De asemenea, orchestrele dirijate de Ştefan Cigu, Lucian Vlădescu şi Petre Neamţu au asigurat, reiterez aprecierea din cronica anterioară, cu virtuozitate acompaniamentele.

●În prima pauză, Alina Mavrodin Vasiliu şi Octavian Ursulescu au moderat lansările discografice ale unor laureaţi ai „Crizantemei de Aur”; scriitoarea Daniela E. Bogdan, la rându-i, şi-a lansat volumul de aforisme creştine „Reflecţii în deşert”, recomandate elogios de aceiaşi moderatori. Apoi, în cea de-a doua pauză, tot Alina Mavrodin Vasiliu şi Octavian Ursulescu i-au invitat pe cei prezenţi să urmărească documentarul omagial „Ionel Fernic – trubadurul târgoviştean al Romanţei”, realizat şi prezentat de cunoscutul realizator TV Gheorghe Palcu.

●Printre figurile pitoreşti şi bonome, căci astfel a rămas până la vârsta-i septuagenară, l-am zărit pe primul scenograf al festivalului, artistul plastic Emil – Florin Grama, care timp de cincisprezece ediţii, consecutiv, a realizat inspirate şi fascinante scenografii „Crizantemei de Aur”, iar la ediţia jubiliară de o jumătate de secol i-a făcut sugestivul afiş.

●O altă prezenţă marcantă nu numai în juriul presei, dar şi pe holurile şi în culisele Teatrului „Tony Bulandra”, făcându-şi cu eleganţă profesia de jurnalist, a fost aceea a unei Doamne a televiziunii, şi am numit-o pe Nina Bolboceanu, producător la TV Moldova 1 /Compania TeleRadio Moldova din Chişinău, care, împreună cu operatorul său, a înregistrat cu febrilitate interviuri cu personalităţi ale vieţii muzicale româneşti, realizând, din această Cetate Eternă a românităţii care este Târgoviştea, şi reportaje de eveniment pentru sufletul românilor de dincolo de Prut.

● Finalul celei de-a doua seri a impresionat de-a dreptul până la lacrimi publicul Crizantemei de aur: recitalurile pline de emoţie, sensibilitate, punând în valoare romanţe superbe prin vocile diafane, pline de consistenţă, ale artiştilor invitaţi în „Gala Crizantemei Populare” i-a ridicat în picioare pe spectatori, care au aplaudat minute în şir şi au părăsit cu ochii înlăcrimaţi sala de spectacol, cum nu au mai făcut-o, spun unii dintre „veteranii” festivalului, de 40 de ani. A fost, da, un adevărat triumf al ediţiei jubiliare a „Crizantemei de Aur”!

„Crizantema de Aur” – finalul unei ediţii de colecţie

Pe bună dreptate astfel poate fi apreciată ediţia jubiliară de o jumătate de secol a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei „Crizantema de Aur”. Da, a fost să fie o ediţie antologică, de colecţie. A reieşit acest fapt din primele seri, aşa cum au fost ele surprinse în reportajele noastre de eveniment. Dar mai ales ultima seară din 21 octombrie a.c. a fost una, vorba unuia dintre prezentatori, imperială. Ce s-a întâmplat, deci sâmbătă seară? Iată:

●Dl George Cristophides, preşedintele de onoare al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor Centrelor şi Cluburilor UNESCO, d-na Daniela Popescu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO din Europa şi America de Nord au înmânat Diploma de Onoare FEACU - UNESCO Primăriei municipiului Târgovişte, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Teatrului „Tony Bulandra” şi Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei”, cu o distincţie specială pentru d-na Alina Mavrodin Vasiliu, directorul Centrului.

●Primarul municipiului Târgovişte - Daniel Cristian Stan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Alexandru Oprea, cei doi preşedinţi ai juriilor Concursurilor de interpretare şi creaţie - marele compozitor Eugen Doga şi, respectiv, compozitorul Jolt Kerestely, alături de Alina Mavrodin - directorul Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” şi director artistic al festivalului, au oficiat Gala laureaţilor, fireşte, marcată de emoţiile premianţilor. Provocarea a fost una foarte mare, de ce să nu spunem, şi pentru membrii celor 3 jurii de la această ediţie: JURIUL CONCURSULUI DE INTERPRETARE: Eugen Doga – preşedinte de onoare – artist al poporului, maestru emerit al artei - Moldova; Alexandru Pugna – interpret de romanţe – Ministru Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale; Codruţ Bârsan – director artistic Opera din Chicago (Premiul I 2001 la Festivalul „Crizantema de Aur”); Margareta Ivănuş – Trofeul „Crizantema de Aur” 1990 – artist al poporului - Moldova; Mariana Colpoş - Trofeul „Crizantema de Aur” 1992 - conf.univ.dr. Academia de Muzică Bucureşti; Daniela Vlădescu – interpretă de romanţe – director Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa; Florentina Satmari - realizator emisiuni TV de romanţe; Matilda Pascal Cojocăriţa – interpret de romanţe - director al Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”; Antoniu Zamfir - conf.univ.dr., director Opera Română Craiova; Silvia Goncear - Trofeul „Crizantema de Aur” 2008 – artist emerit al Moldovei - director al Ansamblului Profesionist „Folclor” al Filarmonicii din Chişinău; Alina Mavrodin Vasiliu – director artistic al Festivalului „Crizantema de Aur”, director al Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte. JURIUL CONCURSULUI DE CREAŢIE (desemnat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi de Uniunea Muzicienilor din Moldova) a fost format din compozitorii: Jolt Kerestely – preşedintele juriului; Marius Ţeicu, Viorel Gavrilă, Mircea Drăgan şi Aurelian Dănilă - vicepreşedintele Uniunii Muzicienilor din Moldova. JURIUL PRESEI DE SPECIALITATE: Gabriela Scraba – red.şef Departament Muzical al Radio România; Nina Bolboceanu – producător general al Companiei TeleRadio Moldova; Ivan Vârbanov - Secretar general al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Bulgaria, Premiul I 1992 - cântăreţ de operă - bariton; Horia Deliu - redactor „Observatorul de Canada” (ziarul Diasporei nord-americane) şi al ziarului „Mesagerul”; George Coandă – senior editor Jurnal de Dâmboviţa - poet, jurnalist, cronicar de 50 de ani al Festivalului „Crizantema de Aur”; Bogdan Pavlică – realizator emisiuni muzicale la Radio România Actualităţi; Oana Georgescu – redactor revista Actualitatea Muzicală a UCMR; Bogdan Dragomir – redactor coordonator al Radio România Regional; Ileana Vieru - realizator emisiuni Radio România Antena Satelor; George Corneanu - primul prezentator al Festivalului „Crizantema de aur”, actor, vicepreşedintele Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei”; Teodor Vasiliu – jurnalist, autorul monografiei „Istoria Crizantemei de Aur, fondator al Trustului de presă ARTPRESS şi preşedintele Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte. Apoi, laureaţii, acompaniaţi de orchestrele „Romanţa” şi „Dor românesc”, dirijate de Lucian Vlădescu şi, respectiv, Ştefan Cigu, timp de două ore şi jumătate au interpretat câte o romanţă, aplauzele în cascadă ale publicului confirmând deciziile juriilor.

● Şi, tot în prima parte a serii, recitalul Matildei Pascal-Cojocăriţa a produs o profundă încântare.

●În cea de-a doua parte a serii de gală, concertul extraordinar „Podul de Crizanteme Târgovişte-Chişinău”, dedicat geniului compozitor Eugen Doga cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani a adus în scenă nume de renume. Au cântat, în semn de omagiu, dar şi în spiritul legăturilor strânse unioniste dintre Târgovişte şi Chişinău, Tatiana Straistă-Burlac, Diana Văluţă, Silvia Goncear, Andrei Ştefăneţ, Diamanta Paterău, Daria Radu şi virtuozul acordeonist Vasile Rus. Un moment de excepţie a fost cel susţinut în duet de însuşi sărbătoritul concertului, Eugen Doga, la celebra muzicuţă inventată chiar de el şi de Vasile Iovu la nai. Amintim cu încântare şi admirabila evoluţie a „bobociţelor de crizantemă” de la Chişinău, Andreea Tican şi Nica Dudca, ambele de 11 ani, poate viitoare concurente la „Crizantema de Aur”. Şi subliniem virtuozitatea orchestrei „Folclor” a Filarmonicii de stat din Chişinău, sub bagheta dirijorului Petre Neamţu.

●În pauze, Alina Mavrodin Vasiliu şi Octavian Ursulescu au moderat două momente omagiale, „Henry Mălineanu şi profunzimea romanţei româneşti” şi pe acest „monstru sacru” care este Eugen Doga, la cei 80 de ani de viaţă bogată în succese, compozitorul lansându-şi culegerea muzicală „Dialogurile dragostei” pe versurile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Şi să mai amintim o lansare, a unor rebusuri cu interpreţi de romanţe, ingenios realizate de Alexandra Stroie.

●Finalul serii de gală a fost de-a dreptul magistral, prin 12 invitaţi din 10 ţări care au susţinut concertul extraordinar „Ambasadorii Romanţei” şi le numim pe Excelenţele Lor, Marcel Roşca (Germania) Mirela Spânu (Italia), Margareta Ivănuş (Republica Moldova), Ivan Vârbanov (Bulgaria), Mireille Rivat (Franţa), Iurie Gâscă (Republica Moldova), Alina Mavrodin Vasiliu (România), Codruţ Bârsan (SUA), Liduin Stumpel (Olanda), Minna Liettya-Tyni (Finlanda), Ryo Kasuga (Japonia) şi Vladimir Samsonov (Rusia). În afară de reprezentantele Olandei şi Finlandei, ceilalţi interpreţi au fost încununaţi de-a lungul timpului cu laurii marelui festival târgoviştean. Dar două evoluţii au ridicat efectiv sala în picioare, a Alinei Mavrodin Vasiliu, care a primit şi o Diplomă de recunoştinţă din partea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, precum şi a lui Vladimir Samsonov (Rusia). Şi da, nu se putea un nume mai potrivit pentru acest concert, ai cărui protagonişti iubesc romanţa şi o promovează pe toate meridianele lumii, cântând romanţe româneşti pe marile scene internaţionale şi, deci, meritându- şi cu prisosinţă titlul de Ambasadori ai Romanţei Iar aplauzele le merită nu doar organizatorii acestei ediţii: Primăria şi Consiliul Local Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Teatrul „Tony Bulandra”, colaboratorii: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Moldova; coproducătorul - Televiziunea Română (producător Maria Tănase Marin) şi partenerul Radio România, ci şi sponsorii oficiali: COTNARI, BANCA TRANSILVANIA ŞI ATELIERELE ILBAH şi sponsori: Fundaţia Henry Mălineanu şi Adelle Style. Merită să subliniem că a fost pentru a doua oară în istoria „Crizantemei de aur” (prima fiind... anul trecut!) când Televiziunea Româna a transmis integral în direct festivalul naţional de romanţe de la Târgovişte. Radio România Antena Satelor a transmis, la rându-i, întregul eveniment în direct pentru ascultatorii săi.

●Finalul serii de gală la care a ţinut să fie prezent şi Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, dl Mihai Gribincea, a fost de-a dreptul fulminant. Laureaţii, membri ai juriilor, invitaţi din străinătate, prezentatori şi organizatori, pe scenă, împreună cu publicul spectator ridicat în picioare, au interpretat celebra romanţă „Ciobănaş cu 300 de oi”. Şi, de bună seamă, un asemenea mare eveniment jubiliar nu s-ar fi putut încheia altminteri decât cu urarea tradiţională a tuturor celor prezenţi: LA MULŢI ANI „CRIZANTEMA DE AUR”!

●Şi, iată, a 50-a ediţie, cum am spus şi în editorial, a făcut cu strălucire istorie, o ediţie care a înscris Romanţa şi Târgoviştea în universalitate. Să privim deci, cu speranţă, bucurie şi cu sufletul plin de sensibilitatea şi nobleţea romanţei, spre ediţia din anul Centenarului Unirii, din 2018 şi, de ce nu, spre centenarul Festivalului „Crizantema de aur”!

Premiile Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 50-a, jubiliară, 2017

Secţiunea “Creaţie”

Premiul I - compozitor Dumitru Lupu (Constanţa), postum, „Voi nu vedeţi că deranjaţi?”, text: Marian Stere, interpret: Marian Stere;

Premiul II - compozitor Nicolae Caragia (Pipera, Ilfov), „Să nu-ţi doreşti singurătate”, text: I. Caragia, interpret: Nicolae Caragia;

Premiul III - compozitor Ionel Bratu Voicescu, (Bucureşti), „Şi-atât”, text: Ionel Bratu Voicescu, interpret: Ina Dincă-Velica;

Premiul special „Ionel Fernic” - compozitorul Constantin Bardan, (Iaşi), „Şi dacă...”, text: Viorel Vaşuta, interpret: Theodora Manolache.

Premiul special Fundaţia „Henry Mălineanu” - compozitoarea şi cântăreaţa Ana Ghibea, (Târgovişte), „A mai căzut o frunză”, text: Vălu Nastăşelu, interpret: Ana Ghibea;

Premiul special al Consiliului Local şi Primăriei Târgovişte - compozitor Marcel Iorga, (Bucureşti), „Un buchet de crizanteme”, text: Carmen Aldea Vlad, interpret: Doina Moroşanu;

Premiul special al Consiliul Judeţean Dâmboviţa - compozitor Mircea Ciugudean, (Timişoara), „Dor”, text: Lili Lazăr, interpret: Eugenia Moise Niculae;

Premiul special al presei - Francisc Reiter (Bucureşti), „Vioara şi inima mea”, text: Mariana Dumitru, interpret: Ioana Sandu

Secţiunea “Interpretare”

Trofeul „Crizantema de aur” - Olguţa Berbec-Novac, 33 ani, Giroc (Timiş).

Premiul I – Băldău Drăgan Mădălin Alexandru, 25 ani, Tulcea; Premiul II - Valentin Butucel, Rep. Moldova;

Premiul III şi Premiul presei – Andrei Cocîrlea, 18 ani, Surdila-Găiseanca (Brăila);

Premiul special „Ioana Radu” - Theodora Manolache, 20 ani, Iaşi.

Premiul special Fundaţia „Henry Mălineanu” - Iulia Daiana Berbec, 18 ani, Târgovişte;

Premiul special al Consiliului Local şi Primăriei Târgovişte - Iulian Bratu, 37 ani, Constanţa;

Premiul special al Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Iulia Vătafu, 18 ani, Ciorăşti (Vrancea);

Jurnal de Dambovita

 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.