Eşti aici

MULȚUMIRI. БЛАГОДАРНОСТЬ. 14.03.2017

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому

Мэру города Москвы С.С. Собянину

La 1 martie a anului current 2017 cu ocazia jubileului meu 80 de ani de la naștere am primit foarte multe felicitări: Din partea Președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, Președintelui Guvernului Federației Ruse Anatolii Medvedev, Președintelui Guvernului Republicii Moldova Pavel Filip, Ministrului culturii a Federației Ruse Vladimir Medinskii, Ministrului culturii a Republicii Moldova Monica Babuc, din partea Guvernului României, Ambasadei FR în R.Moldova, Agenției Moldpres, Agenției telegrafice a republicii Belarusi, Eropa Liberă, News Badr, TASS, Flacăra TV, Unimedia, RIA Novocti, Uniunea compozitorilor din FR, Uniunea cineaștilor din FR, TV Kultura, Mir 24, Publica TV, PRO TV, RTR Moldova, TVR Moldova, TPN, Adevărul, Realitatea MD, Noi MD, Municipiul Chișinău, Poșta Moldovei, Literaturnaia gazeta, Tiumenskaia Pravda, Vecerneaia Moskva, Fond Russkii mir, Аcademia de științe a Moldovei, TV Moldova 1, TV Pervâi canal, Rusia și a. Le aduc cele mai sincere mulțumiri pentru înalta apreciere a muzicii mele, aportul ei în cultura națională și internațională, pentru frumoasele urări de sănătate și creație de succes în continuare încă mulți ani. La rândul meu doresc la toate guvernele, instituțiile de stat, agențielor de presă, TV, masmedia multe succese în activitate pentru binele omului și armonie în viață.

Deasemenea transmit cele mai sincere și calde mulțumiri fanilor muzicii mele, prietenilor mei din toate colțirile lumii pentru mesajele frumoase și urări de bine. Le doresc multă sănătate, succese, împlinire a tuturor viselor, bucurie de la muncă pe care o îndeplinesc, de la copii și de la familii. Să ne ajută Dumnezeu!

Eugen Doga

Первого марта текущего 2017 года по случаю юбилея 80-летия со дня моего рождения я получил множество поздравлений: cо стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Республики Молдова Игоря Додона, Председателя Правительства  Российской Федерации Анатолия  Медведева, Преседателя Правительства Республики Молдова  Павла Филип, Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, Министра культуры Республики Молдова Моники Бабук, от имени Правительства Румынии, Посольства  РФ в Республике Молдова, Агенства Молдпрес, Белорусского телеграфного агенства, Свободная Европа,  News Badr, TASS, Flacara TV, Unimedia, РИА Новости, Союз композиторов РФ, Союз кинематографистов РФ, ТВ Культура, Мир 24, Publica TV, PRO TV, RTR Moldova, TVR Voldova, TPN, Adevărul, Realitatea MD, Noi MD, Муниципия Кишинэу, Почта Молдовы, Литературная газета,  Тюменская правда, Вечерняя Москва, Фонд Русский мир, Академия наук  Молдовы, TV Moldova-1, ТВ Первый канал, Россия и др.

Приношу всем искреннюю благодарность за высокую оценку моей музыки, её месте в национальной и мировой культуре, за добрые пожелания здоровья, плодотворного успешного творчества на многие годы.

Со своей стороны передаю самую искреннюю  благодарность и пожелание всего самого доброго  всем  почитателям моей музыки, многочисленным друзьям  с различных концов мира за тёплые послания и добрые пожелания  всего самого доброго. Ещё раз желаю всем доброго здоровья, успехов, исполнения всех задуманных планов, радости от  труда, который исполняют, от детей и согласия в семьях.  Да поможет нам Бог.

             Евгений  Дога

 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.